Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM
Hotline: 0989.17.67.16
Email: rocomshop@gmail.com
1 2 3 4
  • Lượt xem: 2741 lượt
  • Giá bán : 200.000 đ
  • Nội dung
  • Bình luận

Tốc độ truyền 1000Mbs ( gigabit)

Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM

Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM

Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM

Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM

Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM
Card lan TP LInk 3468 1x - VI TÍNH ROCOM
Gọi điện SMS Chỉ đường